close
close
close
close
close

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności GAMET Sp. z o. o. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych: https://sklep.gamet.eu/,http://www.gamet.eu/, http://www.decoris.eu, https://metalowecuda.pl

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę internetową (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. GAMET Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1  GAMET Sp. z o. o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2.2Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez GAMET Sp. z o. o. dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa w szczególności  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.)ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów sklepu dostępna jest pod adresem:

https://metalowecuda.pl/content/4-informacja-dla-klientow-sklepu

 3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

3.1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów założenia i obsługi kont użytkowników serwisu,  realizacji umów zawartych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3.2. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celach marketingowych, a informacje handlowe dotyczące produktów GAMET Sp. z o. o. będą przekazywane drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku, gdy została wyrażona wyraźna zgoda na ich otrzymywanie (zapis do Newslettera). Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres sklep@gamet,eu lub kliknięcie w specjalny link umieszczony na końcu każdej otrzymanej wiadomości.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 GAMET Sp. z o. o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 GAMET Sp. z o. o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 

o    zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

o    zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

o    zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;

o    zasada 4 – dokładne i aktualne;

o    zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

o    zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

o    zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;

o    zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe  GAMET Sp. z o. o. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

1)       formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów zakładania kont użytkowników, kontaktowych, zgłoszenia pytań, oraz wyrażenia uwag;

2)       kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

3)       dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. GAMET Sp. z o. o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

4)       podczas korzystania z zasobów strony internetowej - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "Cookies”

6. Wykorzystywanie plików Cookies

6.1. Czym jest plik cookie?

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona „wie”, w jaki sposób korzysta z niej użytkownik, i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować Ci pomoc.

6.2. Cele wykorzystania plików cookies

Stosowane na strona GAMET Sp. z o. o. pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

1)  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość strony internetowej, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych
i potencjalnych klientów;

2)  integracji strony internetowej z usługami zewnętrznymi, takimi jak m.in. Facebook, Instagram, czy (np. aktywne zalogowanie w usłudze, wyświetlanie listy znajomych również lubiących tą stronę na Facebook’u, itd.)

3)  prawidłowej obsługi sklepu internetowego https://sklep.gamet.eu/ i uproszczenia procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);

4)  działań reklamowych oraz marketingowych, także prowadzonych przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do jego preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych; mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

5)  optymalizacji naszej strony internetowej pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;

6)  zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził.

6.3. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

GAMET Sp. z o. o. wykorzystuje pliki Cookies:

1) sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby lub klientów sklepu internetowego gamet.eu.

6.4 Rezygnacja z plików Cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

7. Prawa użytkownika

7.1  GAMET Sp. z o. o. respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

7.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia w sposób określony przez GAMET Sp. z o. o.

7.3 W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw, jeżeli jest to możliwe, jest uwzględniany.

7.4 Użytkownika korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

7.5 Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

8. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

GAMET Sp. z o. o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest
to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów GAMET Sp. z o. o. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym dla celów reklamowych opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

9. Przekazywanie poza obszar Europy

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

10. Obowiązywanie. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

10.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.5018 r.

10.2. Na zmiany w polityce ochrony prywatności GAMET Sp. z o. o. mogą mieć wpływ zmiany
w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki.
O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej: https://sklep.gamet.eu/, http://www.gamet.eu/, http://www.decoris.eu/, https://metalowecuda.pl
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.